GEOVĚDY

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH PROJEKTU GEOVĚDY

Projekt GEOVĚDY, celým názvem „Vzdělávání pedagogických pracovníků základních a středních škol v geovědních a jim blízkých oborech s důrazem na jejich regionální příslušnost“ si klade za cíl rozšířit povědomí o geologických oborech mezi širokou pedagogickou veřejností. Projekt nabízí nové způsoby prezentace geologie žákům a studentům. Prezentace srozumitelné a zábavné.

 

NÁRODNÍ GEOPARK ŽELEZNÉ HORY

Logo projektu vychází z loga Národního geoparku Železné hory, který je ukázkovým územím, kde lze za dva až tři dny poznat historii Země. Za takto krátkou dobu je zde možné prezentovat řadu běžných, ale i unikátních geologických fenoménů. Na řadě lokalit je možné hravou formou vysvětlit základní geologické pojmy. Více na www.geoparkzh.cz.