GEOVĚDY

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH PROJEKTU GEOVĚDY

Projekt GEOVĚDY, celým názvem „Vzdělávání pedagogických pracovníků základních a středních škol v geovědních a jim blízkých oborech s důrazem na jejich regionální příslušnost“ si klade za cíl rozšířit povědomí o geologických oborech mezi širokou pedagogickou veřejností. Projekt nabízí nové způsoby prezentace geologie žákům a studentům. Prezentace srozumitelné a zábavné.

 

NÁRODNÍ GEOPARK ŽELEZNÉ HORY

Logo projektu vychází z loga Národního geoparku Železné hory, který je ukázkovým územím, kde lze za dva až tři dny poznat historii Země. Za takto krátkou dobu je zde možné prezentovat řadu běžných, ale i unikátních geologických fenoménů. Na řadě lokalit je možné hravou formou vysvětlit základní geologické pojmy. Více na www.geoparkzh.cz.

GEOLOGIE NENÍ NUDA!

Ve šminkách je bláto!

Opravdu. Je to tak! Bláto totiž obsahuje jílové minerály, které v podobě superjemných šupinek ulpí snad v každém póru kůže, nebo mezi očky vláken trička, či tepláků. Každý z nás, kdo alespoň jednou spadl do hnědého patlavého bláta ví, kam všude se špína dostane. A právě tyto šupinky minerálů tvoří základ šminek pro zkrášlení pleti nebo řas. Ať chceme nebo ne, téměř každý z nás se někdy pomyslně a dobrovolně patlá blátem a dělá mu to dobře. Tak vidíte.

Geologie není nuda!