GEOVĚDY

Materiály ke stažení

Na této stránce jsou pro vás v elektronické podobě k dispozici veškeré materiály, které vzniknou nejen v rámci projektu.

 

Rebilance – Podlažice

Podlažice
 

Paleta – Pardubice

Úvod a Prvohory
Plutonity
Druhohory a hydrogeologie

 

Kameny a voda

Kameny a voda

Terminologie
Vylušti si tajenka
ZŠ Maleč – Venkovní geologická expozice – pracovní list

3. třída ZŠ
Pracovní listy a testy
Kartičková hra
Není kámen jako kámen – pracovní list
Není kámen jako kámen – test
Život neživé přírody – pracovní list
Život neživé přírody – test
2. blok – pracovní list
Krásy geologie – pracovní list
Krásy geologie – test
Geologie kolem nás – pracovní list
Geologie kolem nás – test

Exkurzní průvodce
Brožura – Jakou pijeme vodu a odkud pochází

Prezentace – flipchart
Není kámen jako kámen
Život neživé přírody
Geologie kolem nás

5. třída ZŠ
Pracovní listy a testy
Horniny a minerály
Není kámen jako kámen – pracovní list
Není kámen jako kámen – test
Život neživé přírody – pracovní list
Život neživé přírody – test
Krásy geologie – pracovní list
Krásy geologie – test
Geologie kolem nás – černé uhlí – pracovní list
Geologie kolem nás – hnědé uhlí – pracovní list
Geologie kolem nás – křemen – pracovní list
Geologie kolem nás – pískovec – pracovní list
Geologie kolem nás – vápenec – pracovní list
Geologie kolem nás – žula – pracovní list

Exkurzní průvodce
Brožura – Geolog(em) přes hory a doly

Prezentace – flipchart
Není kámen jako kámen
Život neživé přírody
Krásy geologie

9. třída ZŠ + kvarta
Pracovní listy a testy
Není kámen jako kámen – pracovní list
Není kámen jako kámen – test
Život neživé přírody – pracovní list
Život neživé přírody – test
Kameny kolem nás
Příběh vody – pracovní list
Příběh vody – test
Krásy geologie – pracovní list
Krásy geologie – test
Geologie kolem nás – pracovní list
Život zakletý v kamenech – pracovní list
Život zakletý v kamenech – pracovní list 2
Život zakletý v kamenech – test
Doteky geologie – pracovní list
Doteky geologie – test A
Doteky geologie – test B

Prezentace
Příběh vody
Život zakletý v kamenech
Život zakletý v kamenech – test s řešením
Doteky geologie

Prezentace – flipchart
Není kámen jako kámen
Život neživé přírody
Krystalografie

Exkurzní průvodce
Brožura – Geologie kolem nás
Příprava na exkurzi
Exkurzní deník

1. ročník SŠ + kvinta
Pracovní listy a testy
Kameny kolem nás – pracovní list
Kameny kolem nás – horniny v geoparku
Kameny kolem nás – vnitřní a vnější geologické síly
Kameny kolem nás – orogeneze
Příběh vody – pracovní list
Příběh vody – test
Život zakletý v kamenech – test
Geobotanika – Fytogeografie – pracovní list
Geobotanika – Rostliny a prostředí – pracovní list
Geobotanika – test

Prezentace
Geologické síly
Orogeneze
Příběh vody
Život zakletý v kamenech
Geobotanika – Fytogeografie
Geobotanika – Biosféra
Geobotanika – Rostliny a prostředí

Prezentace – flipchart
Fytogeografie

Exkurzní průvodce
Brožura – Kameny a voda I. díl
Brožura – Kameny a voda II. díl
Příprava na exkurzi
Exkurzní deník

Seminář z biologie a chemie – pro vyšší ročníky gymnázia
Pracovní listy a testy
Poznávačka lokalit
Kameny kolem nás – regionální geologie (geopark) – pracovní list
Kameny kolem nás – regionální geologie (geopark) – řešení
Kameny kolem nas – test
Příběh vody – pracovní list
Příběh vody – test
Život zakletý v kamenech – test
Doteky geologie – test pro 3. ročník
Doteky geologie – test pro 4. ročník

Prezentace
Příběh vody
Život zakletý v kamenech
Doteky geologie – Vegetace na hadcích

Postery
Dopady těžby na životní prostředí
Skládkování a likvidace odpadů

 

Stručný popis zkamenělin v kazetě Zkameněliny

Pracovní listy k expozici geoparku Gymnázia Chotěboř

Pracovní list k venkovní expozici Heřmanův Městec

Slovníček užitých vlastností prvků

Brožura GEOVĚDY ve formátu A5

Mineralogická nomenklatura

Pravidla bezpečnosti pohybu na lokalitách s geovědní náplní
Manuál pro práci s webovými stránkami www.geovedy.cz

 

Historií Země za dva dny

Pro základní školy
Vzdělávací brožura
Klíčová slova

Pro střední školy
Vzdělávací brožura
Klíčová slova

Společné
Popis jednotlivých lokalit
Mapa exkurzních lokalit ve formátu A4
Katalog posterů

Prezentace
Ichnofosílie
Jak nám rostly Železné hory
Křída
Lámání žul
Sopky a život
Země na hranici života a smrti

Stručný popis hornin v kazetě Horniny

 

Putování za vodou

Pro základní školy
Vzdělávací brožura
Klíčová slova

Pro střední školy
Vzdělávací brožura
Klíčová slova

Společné
Popis jednotlivých lokalit
Mapa exkurzních lokalit ve formátu A4

Stručný popis minerálů v kazetě Minerály I

Prezentace
Historie jímání podzemních vod
Hydrogeologie
Ochrana podzemních vod
Prameny
Hydrologie pro střední školy
Hydrologie pro základní školy
Hydrochemie
Vrty

Slovníček hydrogeologických pojmů
Letáček s kopanou studnou a vrtem

Stručný popis minerálů v kazetě Minerály II

 

Živá geologie

Pro základní školy
Vzdělávací brožura

Pro střední školy
Vzdělávací brožura

Popis jednotlivých lokalit oblasti Choceňsko-Orlickoústecko
Mapa exkurzních lokalit oblasti Choceňsko-Orlickoústecko ve formátu A4
Popis jednotlivých lokalit oblasti Poličsko-Svitavsko
Mapa exkurzních lokalit oblasti Poličsko-Svitavsko ve formátu A4

Naskenovaná publikace Chrudimsko a Nasavrcko (P. Vepřek, 1906)
Naskenovaná publikace Pardubicko. Holicko. Přeloučsko (A. Krčmář, 1903)

 

Pracovní listy

Pracovní listy pro základní školy ve formátu pdf 01-07 ZŠ, 08-13 ZŠ
Pracovní listy pro střední školy ve formátu pdf 01-07 SŠ, 08-13 SŠ